Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wraz

z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie

w związku z rosnącą liczbą zachorowań, w trosce o Państwa bezpieczeństwo,

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19,

zwracają się z prośbą o ograniczenie bezpośredniej wizyty w urzędzie.

W sprawach wymagających osobistej wizyty w urzędzie ich załatwienie będzie możliwe

wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca wizyty.

Wnioski można składać za pośrednictwem skrzynki podawczej, poczty, przez e-puap.

Dane kontaktowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
 tel. 61 28 30 490 lub 609 301 780;
e-mail: pcpr@pcpr.srem.pl, strona: www.pcpr.srem.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Śremie
tel. 61 28 28 501 lub 609 302 027
e-mail: pzoonsrem@gmail.com, www.pzoonsrem.pl