Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż od 1 marca 2021 r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach Programu osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania dofinansowania do:

  • Zakupu oprzyrządowania samochodu
  • Uzyskania prawa jazdy
  • Zakupu komputerów, oprogramowania, urządzeń brajlowskich oraz szkoleń w zakresie obsługi zakupionego w ramach Programu sprzętu
  • Zakupu wózków o napędzie elektrycznym lub części zamiennych do wózków
  • Zakup protez kończyn górnych i dolnych oraz części zamiennych do zakupionych w ramach Programu protez
  • Dofinansowanie kosztów ponoszonych w przypadku pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub objętego innego typu opieką
  • Dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej, policealnej, kolegium oraz osób mających otwarty przewód doktorski

Poniżej przedstawiono maksymalne kwoty dofinansowań w ramach Programu.

W bieżącym roku wnioski składamy przez Internet w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia SOW.

Przypominamy, iż w Celu złożenia wniosku osoba musi posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Jak w prosty sposób założyć profil zaufany przedstawia film instruktażowy:

hhttps://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Uwaga: Osoby starsze mające trudności ze złożeniem wniosku w systemie SOW prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem tutejszego Centrum pod numerem telefonu 61 28 30 490 lub 609 301 780.