Poszukiwani opiekunowie zastępczy

W Śremie rozpoczęła się kampania „Rodzina na zastępstwo – Miłość na zawsze”, której celem jest pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku bezpieczeństwo, buduje poczucie własnej wartości, daje możliwość obserwacji dobrych, właściwych wzorców relacji między członkami rodziny oraz, dla starszych dzieci, przygotowanie do samodzielnego życia, dlatego jednym z priorytetowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jest rozwój i profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej. W zakresie rozwoju – chcemy pozyskiwać nowych kandydatów, natomiast w obszarze profesjonalizacji oferujemy dobre przygotowanie, wszechstronną, codzienną profesjonalną pomoc, szkolenia i systematyczne wsparcie.

Tegoroczną kampanię na rzecz rodzicielstwa zastępczego pięknie obrazuje film, którego autorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, przedstawiający Rodzicielstwo zastępcze od podszewki. Zachęcamy do zapoznania się z tym wzruszającym filmem, a przede wszystkim z kampanią.