Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zachęca mieszkańców powiatu, jednostki i instytucje oraz organizacje pozarządowe do zapoznania się z opracowanymi projektami następujących dokumentów: „Strategii rozwiązania problemów społecznych w Powiecie Śremskim na lata 2021-2027” oraz „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2026” oraz udziału w konsultacjach społecznych.

Swoje propozycje można składać za pośrednictwem formularzy konsultacyjnych przesyłając ich skan na adres: rehabilitacjia@pcpr.srem.pl lub bezpośrednio dostarczając do siedziby Centrum do dnia 13 września 2021 r. 

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2026

Formularz konsultacji społecznych Programu

Strategia rozwiazywania problemów społecznych w Powiecie Śremskim na lata 2021-2027

Formularz konsultacji społecznych Strategii