W ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie uruchomiło wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin z powiatu śremskiego.

Celem wsparcia jest łagodzenie skutków pandemii wśród osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie to obejmuje możliwość skorzystania z nieodpłatnej konsultacji psychologicznej dla osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Usługa psychologa dziecięcego świadczona jest w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, natomiast usługa psychologa dla dorosłych mieszkańców powiatu świadczona jest naprzemiennie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

Osoby chcące skorzystać z porad psychologa proszone są o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

63-100 Śrem,  ul. Dutkiewicza 5, tel. 61 28 30 373 lub 722 396 867

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.

63-130 Książ Wlkp., ul. Stacha Wichury 11A, tel. 61 28 22 700 – Pani Benigna Neumann