Plakat dotyczący punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych