Od września 2022 r. rozpoczynają się w PCPR w Śremie grupy wsparcia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Ww. grupa wsparcia skierowana będzie przede wszystkim do dzieci od 15 roku życia.

W celu zapoczątkowania grupy wsparcia i skłonienia nastolatków do uczestnictwa w niej PCPR w Śremie zorganizowało 29 sierpnia 2022 r. spotkanie integracyjne w Ośrodku Szkolenia Sportowego Brzednia. Zapraszamy do zapoznania się z relacja poniżej ⬇️

?
Za nami dzień pełen wrażeń!

Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej wspólnie pożegnała lato! ☀️

Wspólnie zaliczyliśmy w Ośrodek Szkolenia Sportowego Brzednia:

✅Terenowy Tor Przeszkód

✅Zajęcia integracyjne

✅Rejs po jeziorze Cichowskim

✅Przejażdżke samochodem wojskowym Ził 131

✅Ognisko

#plecakpelendoswiaczen