Projekt ” ZatrudniONy w Wielkopolsce”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przekazuje, iż Stowarzyszenie Green House z siedzibą w Nowej Wsi Ujskiej (64-850) Nowa Wieś Ujska 223 realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt pn. „ZatrudniONy w Wielkopolsce!”, współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2023 r. – 31.12.2024 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

  1. Zamieszkiwanie na terenie województwa wielkopolskiego
  2. Osoby w wieku aktywności zawodowej (K – 18-59 lat, M – 18-64 lata)
  3. Bezrobotne (zarejestrowana lub niezarejestrowana) lub bierne zawodowo
  4. Z niepełnosprawnościami (32 osoby ze stopniem umiarkowanym, znacznym, sprzężonym oraz 8 osób ze stopniem lekkim)
  5. Nieobjęte tymi samymi działaniami w ramach innych zadań lub projektów z PFRON

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

  1. Przygotowanie i i wdrożenie (w tym monitoring) Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania
  1. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie JOBCOACHINGU
  1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  1. Grupowe warsztaty zawodowe
  1. Indywidualne pośrednictwo pracy

6. Szkolenia zawodowe – szkolenia będą zgodne ze specyfiką regionalnego rynku pracy (na podstawie aktualnego Barometru bądź zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych pracodawców). Efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji. Wysokość stypendium szkoleniowego 10,43 zł/godzina.

7. Staże zawodowe – 2 miesiące – kwota stypendium stażowego 1565 zł za miesiąc.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu pod numerem tel. 733 850 249,

e–mail: b.reclaw@eprojekty.com.pl (osoba do kontaktu – Bożena Recław).

Adres biura projektu: ul. Kołobrzeska 8A/U2, 64-920 Piła.

Adres strony internetowej: www.greenhouse.org.pl