Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, o zbędnym składniku majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania, którym jest:

kserokopiarka Ricoh Aticio MP C3001 nr ewidencyjny 261/PCPR, zakupiona w grudniu 2016 roku wartość księgowa 4.800,00 zł, wartość rynkowa 1.500,00 zł.

Jednostki organizacyjne powiatu śremskiego zainteresowane otrzymaniem wymienionego powyżej składnika majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania mogą składać pisemne wnioski zawierające:

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki,
  • informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
  • oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym   w protokole zdawczo- odbiorczym,
  • telefon kontaktowy.

Wnioski o których mowa powyżej należy kierować do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2024 r.

– e-mailem – pcpr@pcprsrem.pl,

– osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki organizacyjne powiatu, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do tutejszego Centrum.

KIEROWNIK

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Śremie

Karolina Gałuszka

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]