Infografika: Współpraca PCPR w Śremie z organizacjami pozarządowymi

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚREMIE:

 1. TOWARZYSTWO ŚREMSKICH AMAZONEK
 2. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW,ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W POZNANIU, KOŁO NR 21 W ŚREMIE
 3. STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WIARA I ŚWIATŁO”
 4. STOWARZYSZENIE „HOLIS”
 5. TOWARZYSTWO POMOCY POTRZEBUJĄCYM im. ŚW. BRATA ALBERTA „NADZIEJA”
 6. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU, KOŁO W ŚREMIE
 7. ŚREMSKIE STOWARZYSZENIE „JASNY HORYZONT”
 8. ŚREMSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TRÓJKA”
 9. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WIELKOPOLSKI, KOŁO W ŚREMIE
 10. POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, ZARZĄD REJONOWY Z SIEDZIBĄ W ŚREMIE
 11. FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ŚREMIE
 12. FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM
 13. FUNDACJA FAMILIA W ŚREMIE