Zarząd Powiatu w Śremie Uchwałą nr 117/712/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Od podjętej przez Zarząd Powiatu w Śremie uchwały nie ma odwołania.

Ogłoszenie wyników konkursu (tekst) POBIERZ