„Przeprowadzenie indywidualnych zajęć rehabilitacyjno – usprawniających metodą NDT Bobath dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej”