Informacje dot. zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka :

Zarządzenie nr 3/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2022 r. [POBIERZ]

DRUKI DO POBRANIA:

  1. Wniosek o zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich [POBIERZ]
  2. Oświadczenie osoby wskazanej jako osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich [POBIERZ]
  3. Oświadczenie – numer rachunku bankowego [POBIERZ]