Zarządzenie nr 37/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na dzień 31 grudnia 2022 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 37/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 33/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 października 2022 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Pokoju Przyjaznego Dziecku „Błękitna Przystań” funkcjonującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 29/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2022 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 28/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego oraz Komisji likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz regulaminu ich działania [pobierz]

Zarządzenie nr 27/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zasad udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 24/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury wspierania i oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 23/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 21/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 20/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wdrożenia modelu „Family Constellation Program” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 19/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w sprawie zasad udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 roku [pobierz]

Zarządzenie nr 33/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 października 2022 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Pokoju Przyjaznego Dziecku „Błękitna Przystań” funkcjonującego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 29/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2022 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 28/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do spraw oceny przydatności rzeczowych składników majątku ruchomego oraz Komisji likwidacyjnej rzeczowych składników majątku ruchomego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie oraz regulaminu ich działania [pobierz]

Zarządzenie nr 27/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zasad udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 24/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury wspierania i oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 23/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 21/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2014 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 20/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wdrożenia modelu „Family Constellation Program” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 19/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w sprawie zasad udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 roku [pobierz]

Zarządzenie nr 14/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 r.” [pobierz]

Zarządzenie nr 12/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 r.” [pobierz]

Zarządzenie nr 10/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia28 lutego 2022 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2022 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 9/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac nadesłanych w ramach konkursu „Źródło mocy – dom bez przemocy” organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 8/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej [pobierz]

Zarządzenie nr 4/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz] załącznik nr 1 [pobierz]

Zarządzenie nr 3/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka [pobierz]

Zarządzenie nr 2/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zasad udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 roku [pobierz]

Zarządzenie nr 1/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przyznawania rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka: dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/domu jednorodzinnego, świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/domu jednorodzinnego [pobierz]