AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego
krzywdy po raz kolejny. Jest doświadczeniem, które bezpośrednio ma wpływ na życie emocjonalne rodzica zastępczego i adopcyjnego. Rodzice zastępczy niejednokrotnie doświadczają niezrozumienia ze strony najbliższego otoczenia,
a często i instytucji. Rodzicielstwo zastępcze to doświadczanie radości i satysfakcji, ale także konfrontowanie się z bezradnością, niemocą oraz niejednokrotnie poczuciem bezsilności.

Opiekunowie zastępczy potrzebują wsparcia i konkretnych umiejętności pozwalających na skuteczniejsze pomaganie dzieciom, rozumienie siebie w tym procesie oraz unikanie wypalenia. To ważne, aby zrozumieć zakres swojej odpowiedzialności, poczucie sprawstwa i wpływu na rozwój dziecka obarczonego odrzuceniem. Jednocześnie pamiętając, że wraz z dzieckiem przyjmuje się jego historię i różnego charakteru doświadczenia. Potrzebne jest zachowanie równowagi pomiędzy własnymi potrzebami a rolą rodzica.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wychodząc na przeciw takim problemom od 2021 r. realizuje program „Akademia świadomego rodzica” jako formę wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej. W ramach programu Akademii uczestnicy są wyposażani w wiedzę z zakresu
tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci. Pozwala na lepsze rozumienie tego, co dzieje się w rodzinie zastępczej z dzieckiem po doświadczeniach krzywdy lub borykających się z trudnościami rozwojowymi. Wyposaża rodziców w umiejętności radzenia sobie z trudami wychowywania przyjętego dziecka, tak by uniknąć wypalenia. Program uwzględnia indywidualne podejście do dziecka i rodzica, umożliwiając wzajemne wspieranie się oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Plakat do pobrania

________________________________________________________________________________________________________________________________

GRUPA WSPARCIA

Grupa wsparcia jest jedną z wielu form działań pomocowych na rzecz rodzin zastępczych.

Dzięki umożliwieniu Państwu wzięcia dobrowolnego i aktywnego udziału w grupie wsparcia, chcielibyśmy pomóc Państwu rozwiązywać problemy, z którymi jako rodzice zastępczy na co dzień się stykacie, dać Państwu szansę na kontakt z osobami, które mają podobne doświadczenia i problemy choć być może różne pomysły na rozwiązania.

Grupa wsparcia może zapewnić Państwu dodatkowe informacje i pomoc w radzeniu sobie z różnymi emocjami, myślami i trudnościami, z jakimi spotykacie się w ramach pełnionej funkcji rodziny zastępczej.

Rozmowy na grupie wsparcia dotyczą zagadnień ważnych dla uczestników spotkania w danym momencie ich życia rodzinnego. Opiekunowie wymieniają się spostrzeżeniami i kontaktami, udzielają sobie wzajemnych wskazówek, otrzymują również porady psychologiczno-pedagogiczne dotyczące różnych zagadnień oraz bieżące informacje z zakresu pieczy zastępczej.

Grupa wsparcia ma charakter cyklicznych spotkań odbywających się co miesiąc w godzinach wieczornych. Każde takie spotkanie trwa około dwóch godzin i odbywa się w obecności i przy wsparciu psychologa lub terapeuty. Przeciętna liczba uczestników to ok. 5-10 osób.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w takich spotkaniach bądź też macie jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z koordynatorami PCPR w Śremie pod numerem telefonu: 61 28 30 373

poniedziałek – piątek 7.00-15.00

Informacje dotyczące aktualnych terminów spotkań grupy wsparcia będą zamieszczane na bieżąco.