Zarządzenie nr 50/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad dokumentowania wsparcia psychologicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]  

Zarządzenie nr 48/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

 Zarządzenie nr 47/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1, 2 i 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wprowadzonego zarządzeniem nr 41/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz] 

 Zarządzenie nr 42/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 41/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia

 Zarządzenie nr 40/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Śremie [pobierz]

 Zarządzenie nr 39/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 listopada 2021 r w sprawie

Zarządzenie nr 38/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu fotograficznego dla mieszkańców powiatu śremskiego pt. „Źródło mocy – dom bez przemocy” [pobierz]

Zarządzenie nr 37/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie uporządkowania mienia i ewidencji składników majątkowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w związku z inwentaryzacją ustawową spis z natury [pobierz]

Zarządzenie nr 36/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok

Zarządzenie nr 35/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok

Zarządzenie nr 34/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracy pracowników socjalnych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 33/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 18 października 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok

Zarządzenie nr 32/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 i 3 do Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wprowadzonego zarządzeniem nr 41/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 31/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 października 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 3/2021 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinie zastępczej zawodowej [pobierz]

Zarządzenie nr 30/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok 

Zarządzenie nr 29/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok

Zarządzenie nr 28/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz] załącznik [pobierz]

Zarządzenie nr 27/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok 

Zarządzenie nr 26/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora wolontariatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz] 

Zarządzenie nr 25/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok 

Zarządzenie nr 24/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 12 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2021 roku [pobierz] 

Zarządzenie nr 23/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz] Załącznik nr 1 [pobierz], Załącznik nr 2 [pobierz], Załącznik nr 3 [pobierz], Załącznik nr 4 [pobierz], Załącznik nr 5 [pobierz], Załącznik nr 6 [pobierz], Załącznik nr 7 [pobierz], Załącznik nr 8 [pobierz], Załącznik nr 9 [pobierz], Załącznik nr 10 [pobierz], Załącznik nr 11 [pobierz], Załącznik nr 12 [pobierz], Procedury [pobierz],

Zarządzenie nr 22/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu letniego challenge „Pocztówka z wakacji” organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  [pobierz] 

Zarządzenie nr 21/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Wolontariusza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz] Załącznik nr 1 [pobierz], Załącznik nr 2 [pobierz], Załącznik nr 3 [pobierz], Załącznik nr 4 [pobierz], Załącznik nr 5 [pobierz], Załącznik nr 6 [pobierz], Załącznik nr 7 [pobierz], Załącznik nr 8 [pobierz], Załącznik nr 9 [pobierz], Załącznik nr 10 [pobierz], Załącznik nr 11 [pobierz] 

Zarządzenie nr 20/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia procedury wspierania i oceny rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka obowiązującej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]   Załączniki nr 1 [pobierz],  Załącznik nr 2 [pobierz], Załącznik nr 3 [pobierz],  Załącznik nr 4 [pobierz],  Załącznik nr 5 [pobierz],  Załącznik nr 6 [pobierz],  Załącznik nr 7 [pobierz],  Załącznik nr 8 [pobierz],  Załącznik nr 9 [pobierz],  Załącznik nr 10 [pobierz], Załącznik nr 11 [pobierz],  Załącznik nr 12 [pobierz],  Załącznik nr 13 [pobierz],  Załącznik nr 14 [pobierz],  Załącznik nr 15 [ pobierz] 

Zarządzenie nr 19/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz] , Załącznik do Zarządzenia nr 19/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 18/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]

Zarządzenie nr 17/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]  Załącznik do Zarządzenia nr 17/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 16/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]   Załącznik do Zarządzenia nr 16/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 15/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]   Załącznik do Zarządzenia nr 15/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 14/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]    Załącznik do Zarządzenia nr 14/2021 [pobierz]

Zarządzenie nr 13/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenie dnia wolnego od pracy w 2021 r. w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2021 r., będącą dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie  [pobierz]

Zarządzenie nr 12/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2021 roku [pobierz] 

Zarządzenie nr 11/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2021 roku” [pobierz] 

Zarządzenie nr 10/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania osobom usamodzielnianym pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych [pobierz] 

Zarządzenie nr 9/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego PCPR Śrem na 21 rok [pobierz]    Załącznik do Zarządzenia nr 9/2021 [pobierz] 

Zarządzenie nr 8/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie [pobierz]  

Zarządzenie nr 7/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]      Załącznik do Zarządzenia nr 7/2021 [pobierz] 

Zarządzenie nr 6/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie”  [pobierz], Regulamin [pobierz], Załącznik nr 1 [pobierz], Załącznik nr 2 [pobierz], Załącznik nr 3 [pobierz], Załącznik nr 4 [pobierz] 

Zarządzenie nr 5/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą … [pobierz] 

Zarządzenie nr 4/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok [pobierz]      Załącznik do Zarządzenia nr 4/2021 [pobierz] 

Zarządzenie nr 3/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinie zastępczej zawodowej [pobierz] 

Zarządzenie nr 2/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 r. [pobierz] 

Zarządzenie nr 1/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania rodzinie zastępczej dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie … [pobierz]