Zarządzenia kierownika 2021 rok

Zarządzenie nr 1/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania rodzinie zastępczej dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie … 

Zarządzenie nr 2/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków opuszczajacych pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 r. 

Zarządzenie nr 3/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinie zastępczej zawodowej

Zarządzenie nr 4/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok

 Załącznik do Zarządzenie nr 4/2021

Zarządzenie nr 5/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą …

Zarządzenie nr 7/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego PCPR Śrem na 2021 rok 

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2021

Zarządzenie nr 8/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Zarządzenie nr 9/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego PCPR Śrem na 2021 r. 

 Załacznik do Zarządzenia nr 9/2021

Zarządzenie nr 10/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania osobom usamodzielnianym pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Zarządzenie nr 11/2021 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2021 roku”

 Zarządzenia kierownika 2020  rok

Zarządzenie nr 3 2020  kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Zarządzenie nr 4 2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 5 2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 6 2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr 7 2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 30 stycznia 2020 r.

 Zarządzenie nr 22/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 17 września 2020 r. 

Zarządzenie nr 23/2020 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 17 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 3/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 4/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 6/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 7/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 8/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]
ZARZĄDZENIE NR 9/ 2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego PCPR – plan finansowy [pobierz]