Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż na dzień 8 marca 2024 r. posiada wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu śremskiego:
Dom Pomocy Społecznej w Psarskim – wolnych miejsc: 4
Dom Pomocy Społecznej w Śremie – wolnych miejsc: 1

Domy Pomocy Społecznej w Powiecie Śremskim są całodobowymi placówkami przeznaczonymi dla dorosłych osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci.

Dom Pomocy Społecznej w Psarskim jest przeznaczony dla 120 mieszkańców, natomiast Dom Pomocy Społecznej w Śremie dla 86.

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/24 Starosty Śremskiego z dnia 15 lutego 2024 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2024 r. wynosi:

w Domu Pomocy Społecznej w Śremie 6.313,54 zł,

w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim 6.343,62 zł.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Domów na stronach internetowych: www.dpspsarskie.srem.info oraz www.dps-srem.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem tutejszego Centrum pod nr tel. 61 28 303 73 lub 537 266 250.

Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem