Kategoria: Aktualności

„ZatrudniONy w Wielkopolsce”

Projekt ” ZatrudniONy w Wielkopolsce” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przekazuje, iż Stowarzyszenie Green House z siedzibą w Nowej Wsi Ujskiej (64-850) Nowa Wieś Ujska 223 realizuje na terenie województwa...

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Zarząd Powiatu w Śremie na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego...

Czytaj więcej
Ładowanie

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie jest kształtowanie polityki społecznej na terenie Powiatu Śremskiego przy udziale dostępnych zasobów i środków pozwalających na poprawę sytuacji osób i rodzin wymagających wsparcia.

Skip to content