Informacje dot. zasad przyznawania rodzinie zastępczej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka: dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/domu jednorodzinnego, świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/domu jednorodzinnego :

Zarządzenie nr 1/2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 3 stycznia 2022 r. [POBIERZ]

DRUKI DO POBRANIA:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej [POBIERZ]
 2. Wniosek o przyznanie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka [POBIERZ]
 3. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka [POBIERZ]
 4. Wniosek o jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka [POBIERZ]
 5. Wniosek o świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki [POBIERZ]
 6. Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego [POBIERZ]
 7. Oświadczenie dot. Przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego [POBIERZ]
 8. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (planowany remont) [POBIERZ]
 9. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (wykonany remont) [POBIERZ]
 10. Oświadczenie – rozliczenie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego [POBIERZ]
 11. Wniosek o zapewnienie czasowej pomocy w okresie niesprawowania opieki nad dzieckiem [POBIERZ]
 12. Oświadczenie rodziny pomocowej [POBIERZ]
 13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [POBIERZ]
 14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dot. podopiecznego) [POBIERZ]
 15. Oświadczenie – zmiana numeru rachunku bankowego [POBIERZ]