Aktywna integracja

Informacje ogólne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Śremie oraz Fundacją Aktywności Lokalnej będzie realizowało projekt Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany dedykowany dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze mieszkających na terenie powiatu śremskiego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017/2018 z siedzibą główną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.
Głównym założeniem projektu ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Śremie będzie wsparcie rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze w zakresie podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych. Rodziny zastępcze, które zadeklarują swój udział w przedsięwzięciu, mają szansę na  zdobycie wielu cennych umiejętności m.in. podczas Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Pozostałe szkolenia adresowane są  szczególnie do  tych rodzin zastępczych, które na co dzień borykają się z problemami zdrowotnymi – Praca z dziećmi i młodzieżą z zespołem FASD czy Żyj zgodnie z własnym zdrowiem. W ramach projektu odbywać się będą również cykle spotkań dla rodziców zastępczych pn. Trening kompetencji i umiejętności wychowawczych. Dla zainteresowanych projekt przewiduje szkolenie na kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową.  
Pierwsze efekty planowanych działań to poprawa dostępu do  usług specjalistycznych. W  siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie powołany został do życia Punkt Konsultacyjny, z którego korzystać mogą uczestnicy projektu. Od poniedziałku do  piątku usługi świadczą w nim tacy specjaliści, jak: logopeda, psycholog, dietetyk, mediator, prawnik.
Wartość projektu szacuje się na  1 633 881,41 PLN, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło aż 1 527 993,41 PLN.

Sprawozdania ze szkoleń:

Żyj zgodnie z własnym zdrowiem 2018

Żyj zgodnie z własnym zdrowiem 2018

Dnia 14 marca 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie rozpoczął się cykl szkoleń pn. „Żyj zgodnie z własnym zdrowiem” realizowany w ramach projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany. W spotkaniach uczestniczyło 10 osób pełniących...

Żyj zgodnie z własnym zdrowiem 2017

Żyj zgodnie z własnym zdrowiem 2017

Dnia 21 czerwca 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie rozpoczął się cykl szkoleń pn. „Żyj zgodnie z własnym zdrowiem” realizowany w ramach projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany. Spośród uczestników projektu wybraliśmy 10 osób...

Warsztaty wyjazdowe 2017

Warsztaty wyjazdowe 2017

  Realizacja projektu „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany” trwa już od ponad pół roku. Mamy za sobą Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, w którym uczestniczyło 30 osób oraz szkolenie „Żyj zgodnie z własnym zdrowiem”, w którym brało udział 10...

Kurs pierwszej pomocy 2017

Kurs pierwszej pomocy 2017

Dnia 17 maja 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie odbył się Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej realizowany w ramach projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany. Instruktorzy Pierwszej Pomocy, pan Łukasz Nowakowski i pan Artur Mońka...

Skip to content