Dnia 17 marca 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie po raz kolejny odbył się Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej realizowany w ramach projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany. Kurs przeprowadziła znana nam firma Łukasz Nowakowski Company, która ponownie przedstawiła najkorzystniejszą ofertę szkoleniową.
Tym razem w zajęciach wzięło udział 15 uczestników i z powodzeniem każdy z nich ukończył go otrzymując zaświadczenie. Firma szkoleniowa zaopatrzona była w nowoczesny sprzęt do defibrylacji, fantomy, opatrunki, podstawowe środki potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy oraz wizualizacje odtwarzane przez projektor. Grupa przez cały czas trwania kursu aktywnie brała udział w poszczególnych ćwiczeniach, które miały na celu przygotowanie do postępowania w przypadku potencjalnego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu człowieka, a przede wszystkim dziecka.
Został zaprezentowany oraz udostępniony w celu powielenia autorski Poradnik Pierwszej Pomocy, który dzięki zwięzłej i czytelnej formie może okazać się bardzo pomocy w wielu niebezpiecznych sytuacjach.