Dnia 17 maja 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie odbył się Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej realizowany w ramach projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany.

Instruktorzy Pierwszej Pomocy, pan Łukasz Nowakowski i pan Artur Mońka wraz z  dwoma stażystami przyjechali do nas z Głogowa i przeprowadzili 6-godzinny kurs dla dwóch grup 15-osobowych. Uczestnikami kursu byli przede wszystkim rodzice zastępczy, którzy mają w swej pieczy najmłodsze dzieci, jak również rodzice dzieci w wieku szkolnym. 

Każde z dwóch spotkań rozpoczął wykład dotyczący kwestii prawnych i moralnych udzielania pomocy, następnie instruktorzy opowiedzieli o używaniu standardowych środków ostrożności i odegrali kilka przykładowych zdarzeń stwarzających zagrożenie życia i zdrowia dziecka.

Uczestnicy przez cały czas trwania kursu aktywnie brali udział w poszczególnych ćwiczeniach, które miały na celu przygotować ich do postępowania w przypadku potencjalnego zdarzenia: tamowanie krwotoku, zadławienie, wstrząs, drgawki, omdlenie, udar mózgu, opatrywanie zranień, złamania i szereg innych niebezpiecznych sytuacji, które bardzo często mają miejsce przy wypadkach komunikacyjnych, na kąpieliskach, basenach i plażach niestrzeżonych. Kursanci dowiedzieli się, jak mogą zapobiec wielu wypadkom i stosować środki ostrożności w umiejętny sposób, m.in. jak usunąć kleszcza lub ciało obce.

Instruktorzy byli zaopatrzeni w najnowocześniejszy sprzęt do defibrylacji, fantomy, opatrunki, podstawowe środki potrzebne do udzielenia pierwszej pomocy oraz wizualizacje odtwarzane przez projektor. Wszyscy Kursanci otrzymali zaświadczenia o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Oprócz wiedzy, uczestnicy nabyli również kilka bardzo ważnych umiejętności, które mogą w przyszłości uratować komuś życie.