Dnia 18 sierpnia 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie rozpoczęły się warsztaty pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą z zespołem FASD” realizowane w ramach projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany.
Warsztaty odbyły się w następujących terminach: 18, 23, 24 i 25 sierpnia 2017 roku w wymiarze 4 spotkań poprowadzonych przez psychologa panią Katarzynę Wawrzecką-Ratajczak.

Tematyka warsztatów obejmowała zarówno podstawowe informacje o Płodowym Zespole Alkoholowym (FASD), jak i szczegółową analizę rozwoju i funkcjonowania dzieci dotkniętych tym schorzeniem. W grupie uczestników znajdowały się osoby, które od wielu lat sprawują opiekę nad dziećmi z częściowym/pełnoobjawowym Płodowym Zespołem Alkoholowym oraz osoby, które od niedawna pełnią funkcję rodziny zastępczej i opiekują się dziećmi pochodzącymi z rodzin alkoholowych.

Oprócz wiedzy, jaką przekazała pani psycholog, uczestnicy mieli okazję podzielić się własnymi doświadczeniami oraz wskazówkami, jak postępować w różnych problemowych sytuacjach. Najważniejszą kwestią poruszaną na warsztatach były metody pracy z dziećmi i młodzieżą z zespołem FASD. Prowadząca przedstawiła uczestnikom różne modele zachowania zarówno dziecka, jak i opiekuna w odniesieniu do omawianego problemu.
Na ostatnim spotkaniu wszystkie osoby otrzymały zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach „Praca z dziećmi i młodzieżą z zespołem FASD”.