Dnia 21 czerwca 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie rozpoczął się cykl szkoleń pn. „Żyj zgodnie z własnym zdrowiem” realizowany w ramach projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany.
Spośród uczestników projektu wybraliśmy 10 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, których podopieczni borykają się z problemami żywieniowymi. W terminach: 21, 22, 23 i 30 czerwca 2017 roku zgodnie z planem odbyły się 4 spotkania poprowadzone przez dietetyka panią Martę Jaskułę-Błaszyk.

Na pierwszym spotkaniu przedstawione zostały podstawowe zasady zdrowego odżywiania dzieci i dorosłych. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej problemów zdrowotnych ich dzieci w odniesieniu do zaleceń żywieniowych. Z uwagi na fakt, iż głównymi problemami zdrowotnymi, z jakimi muszą mierzyć się dzieci przebywające w pieczy zastępczej są przede wszystkim: zespół FAS, ADHD, alergie pokarmowe oraz problemy neurorozwojowe, program szkolenia został tak zaplanowany, aby uczestnicy ukończyli go zarówno z wiedzą teoretyczną, jak i z umiejętnościami, które będą mogli wykorzystać w codziennych czynnościach.
Tematyka kolejnego spotkania nawiązywała do wpływu żywienia na rozwój dzieci. Pani Marta Jaskuła-Błaszyk poświęciła część tego spotkania na krótki wykład dotyczący problemu otyłości oraz anoreksji wśród dzieci, których podłożem okazały się nie tylko złe nawyki żywieniowe, ale także stres i problemy emocjonolane wynikające z przeżyć, jakich doświadczyć musiały te dzieci w przeszłości. Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się, w jaki sposób reagować na nieprawidłowe nawyki żywieniowe swoich dzieci, a w szczególności, jak unikać cukru w diecie.
Na trzecim spotkaniu omówione zostały psychologiczne aspekty żywienia dotyczące dzieci. Osoby zainteresowane mogły dowiedzieć się o kilku ciekawostkach dietetycznych oraz uzyskać wskazówki pomocne w układaniu poszczególnych diet. Otwarta dyskusja w tak kameralnym gronie dała możliwość wypowiedzenia się zarówno osobom bardzo kontaktowym, jak i tym małomównym. Żaden uczestnik nie został pominięty, a do domu wracał z kompleksową wiedzą dotyczącą swego dziecka uzyskaną na podstawie wywiadu.
Ostatnie spotkanie było podsumowaniem całego cyklu szkoleń. Ponadto pani Marta Jaskuła-Błaszyk poświęciła część spotkania na krótki wykład dotyczący chorób cywilizacyjnych, a każdy z uczestników mógł indywidualnie ułożyć jadłospis dla swojego dziecka z pomocą dietetyka. Dla zainteresowanych wykonywany był pomiar BMI, dzięki któremu uczestnicy mogli dowiedzieć się, czy masa ich ciała jest odpowiednio zbilansowana w odniesieniu do wzrostu i innych predyspozycji organizmu.
Cykl spotkań zrealizowany w ramach szkolenia „Żyj zgodnie z własnym zdrowiem” był nie tylko wykładem z zakresu zdrowego żywienia, ale i praktyczną szkołą dla osób, które każdego dnia muszą borykać się z wieloma trudnościami związanymi z opieką nad dziećmi ze schorzeniami. 16 godzin zajęć z grupą, która liczyła tylko 10 osób, pozwoliło na indywidualne porady żywieniowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.