Zarządzenie nr 14/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 4 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 12/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 r.” [pobierz]

Zarządzenie nr 12/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze rehabilitacji społecznej w 2022 r.” [pobierz]

Zarządzenie nr 10/2022 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia28 lutego 2022 r. w sprawie określenia procedur realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny samorząd” w 2022 r. [pobierz]

Zarządzenie nr 6/2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w 2019 roku. [pobierz]

Zarządzenie nr 7/2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych [pobierz]

Zarządzenie nr 8/2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2019 roku. [pobierz]

Zarządzenie nr 9/2019 kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2019 roku. [pobierz]

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]