• mgr Karolina Gałuszka –  Kierownik
 • mgr Joanna Hyżyk – Główny Księgowy
 • mgr Agnieszka Kuźniak – Zastępca kierownika
 • Ewa Paszkowiak – Inspektor
 • mgr Agnieszka Oleszak – Baczyńska – Specjalista pracy socjalnej/ Koordynator Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 • mgr Patrycja Wojtysiak – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • mgr Maciej Maćkowiak – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • mgr Anna Ginter – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • mgr Katarzyna Wojtkowiak – Pedagog/Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • mgr Agnieszka Kaczmarek – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • mgr Katarzyna Siejak – Referent
 • Agnieszka Nowak – Inspektor
 • Beata Ziętkowska – Pomoc administracyjna
 • Patrycja Rozmiarek – Pomoc administracyjna
 • Beata Lipska – Sprzątaczka