Niespełna pół roku temu rozpoczęto w tutejszym Centrum szkolenie dla 9 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej realizowane w ramach projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany dofinansowanego z Unii Europejskiej. Trenerki Pride –Anna Szymanowicz i Monika Chałajdziak – przygotowały i przeprowadziły cykl 12 spotkań obejmujący zajęcia teoretyczne oraz praktyki odbywające się pod opieką wytypowanej rodziny zastępczej zawodowej.

Niniejsze szkolenie wymagało od kandydatów dużej determinacji oraz systematyczności. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest bardzo odpowiedzialną rolą, a wyszkolenie wszystkich osób posiadających odpowiednie predyspozycje i motywacje jest procesem długotrwałym i wymagającym.
28 maja 2018 roku odbyło się spotkanie decyzyjne, w którym uczestniczyli kandydaci wraz z trenerami Pride, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, specjaliści oraz przedstawiciele instytucji współpracujących w zakresie wspierania rodziny: kuratorzy, asystenci rodziny oraz pracownicy socjalni.

Gratulujemy wszystkim kandydatom, którzy ukończyli szkolenie oraz mamy nadzieję, że wszystkie wyszkolone rodziny będą sumiennie realizować cele, jakie przyświecają systemowi rodzinnej pieczy zastępczej.