Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie realizowało w okresie od 25 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r. warsztaty dla rodziców zastępczych pod nazwą Trening kompetencji i umiejętności wychowawczych w ramach projektu Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany.

Program warsztatów zakładał uczestnictwo 15 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej w 10 spotkaniach, które odbyły się w tutejszym Centrum. Zajęcia przygotowali przeprowadził psycholog Tomasz Cebula – terapeuta z Pracowni Psychologicznej Kreska w Poznaniu.

Celem warsztatów było nabycie przez rodziców zastępczych wiedzy dotyczącej opieki i wychowania dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Tematykę zajęć obejmowały przede wszystkim zagadnienia dotyczące rozwoju dziecka, jego emocjonalności oraz rozwiązywania problemów i konfliktów związanych z jego wychowaniem. Rodzice zastępczy mieli możliwość dowiedzieć się, w jaki sposób pielęgnować relacje z dzieckiem oraz konsekwentnie wdrażać granice i zasady zachowania pomocne w codziennym funkcjonowaniu rodziny.

Oprócz wiedzy teoretycznej, rodzice nabyli wiele praktycznych umiejętności, które szczegółowo omawiane były na przykładach prezentowanych przez prowadzącego. Każdy z uczestników na ostatnim spotkaniu otrzymał zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.