Realizacja projektu „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany” trwa już od ponad pół roku. Mamy za sobą Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, w którym uczestniczyło 30 osób oraz szkolenie „Żyj zgodnie z własnym zdrowiem”, w którym brało udział 10 uczestników. Ponadto, od stycznia bieżącego roku prosperuje w naszej siedzibie Punkt Konsultacyjny, z którego rodziny zastępcze korzystają niemal każdego dnia, a terminy wizyt u specjalistów zaplanowane są już z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Bez cienia wątpliwości możemy przyznać, iż wsparcie oferowane przez nas rodzinom zastępczym w ramach projektu jest bardzo potrzebne. Efektywność dalszych działań zapowiada się zatem obiecująco, motywując nas do jeszcze większych starań nad polepszeniem dostępu do usług będących poza zasięgiem beneficjentów projektu.
Jednym z większych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu na rok 2017 były warsztaty wyjazdowe dla rodzin zastępczych przygotowywane już od wielu tygodni we współpracy z Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. Warsztaty rozpoczęły się w niedzielę 25 czerwca i trwały przez 5 dni do czwartku 29 czerwca 2017 roku. Miejsce docelowe zostało wyłonione w konkursie ofertowym rozpatrywanym przez Fundację Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. Miejscem tym został ośrodek wypoczynkowy „Delfin” w Półwiosku Starym znajdującym się w pobliżu Konina, ponad 120 km od Śremu. Wybór ośrodka nie był łatwy, ponieważ musiał on spełniać szereg norm odpowiadających wytycznym zawartym w treści projektu, a przede wszystkim sprostać potrzebom wszystkich 45 uczestników warsztatów, wśród których grupę 25 osób stanowiły dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 17 lat, w tym kilkoro niepełnosprawnych oraz wymagających wzmożonej opieki. Udało się jednak znaleźć ośrodek zapewniający pomieszczenia szkoleniowe oraz wiele atrakcji dla dzieci.

Założeniem warsztatów wyjazdowych było umożliwienie rodzicom zastępczym wzięcia udziału w szkoleniu podnoszącym kompetencje opiekuńczo-wychowawcze przebywając z dala od środowiska, w którym żyją na co dzień, mogąc zarazem skorzystać z wypoczynku razem z dziećmi otoczonymi opieką animatorów podczas trwania ich zajęć. Udział rodziców zastępczych w różnego rodzaju szkoleniach jest uzależniony od dostępu do osób, które na czas ich nieobecności sprawować będą opiekę nad dziećmi. Planując warsztaty wyjazdowe zadbano więc o aspekt opieki i zatrudniono na ten czas animatorów dla dzieci.
25 dzieci zostało podzielone na dwie grupy wiekowe. Młodzież przebywająca w pieczy zastępczej już w pierwszym dniu doskonale zaadaptowała się w nowym miejscu. Młodsza grupa, z uwagi na kilkoro niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym wymagała odmiennej organizacji czasu. Harmonogram dnia został zaplanowany zatem w porozumieniu z rodzicami w taki sposób, aby 8 godzin zajęć nie obciążało zarówno ich samych, jak i dzieci.

Po śniadaniu, które zaczynało każdy dzień warsztatów o 8:00 rano, rodzice udawali się na zajęcia z panią Anną Szymanowicz i Joanną Chałajdziak – prowadzącymi zajęcia podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Po obiedzie o godzinie 12:00 wszyscy uczestnicy wraz z prowadzącymi i animatorami mieli chwilę odpoczynku i czas dla siebie, a młodsze dzieci mogły iść na drzemkę. O godzinie 15:00 wracano na zajęcia, a każdy warsztatowy dzień kończyła kolacja przygotowywana około godziny 19:00. Dla większości uczestników rozpoczynał się wówczas dopiero dzień, gdzie w pełni można było skorzystać z oferty ośrodka i rzeczywiście wypocząć po dniu pełnym wrażeń.
Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się już pierwszego dnia w niedzielę, po wzajemnym poznaniu się uczestników z prowadzącymi, rozpoczęto zajęcia na temat stawiania dzieciom granic. Rodzice bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji, chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wymieniali się poglądami dotyczącymi wychowywania dzieci. Oprócz tego prowadzące dały możliwość uczestnikom przetrenowania na sobie umiejętności stawiania granic dziecku. Odgrywanie scenek to jedna z najlepszych metod wprowadzania teorii w praktykę.

Kolejne spotkanie nawiązało do problemu emocjonalności u dziecka. Prowadzące omówiły w jaki sposób pomóc dziecku radzić sobie z emocjami. Jednak najpierw odbył się obszerny wykład dający rodzicom pogląd na rozpoznawanie emocji nie tylko u dzieci, ale również u siebie. Dzięki temu nauczyli się prawidłowo nazywać różne reakcje dzieci, a co za tym idzie, prezentować odpowiednie zachowania. Bardzo ważnym aspektem zajęć było zrozumienie, co tak naprawdę leży u podłoża różnych emocji oraz co przeżywają rodzice, mierząc się z pełnym emocji dzieckiem.
Na trzecim spotkaniu poruszono kwestię współpracy i samodzielności dzieci. Jest to bez wątpienia jedna z najtrudniejszych kwestii dotyczących wychowania, która wymaga fachowego i rozsądnego podejścia. Pani Anna Szymanowicz wraz z Joanną Chałajdziak wykorzystując takie metody, jak praca w grupie, burza mózgów czy ćwiczenia z podręcznikiem, wprowadziły uczestników w bardzo obszerny temat komunikacji z dzieckiem, pokazując zarazem szereg sposobów porozumiewania się z dzieckiem w celu wyegzekwowania od niego róznych obowiązków.
Kolejne spotkanie obejmowało techniki dyscyplinowania i rozwiązywania konfliktów. Rodzice mieli za zadanie przyjrzeć się karze z perspektywy uczuć dziecka. Przećwiczono poznane techniki dyscyplinowania oraz rozwiazywania konfliktów przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ponadto, odegrano kilka scenek przy udziale rodziców, w jaki sposób karać, by uzyskać pożądany efekt, a długofalowo nie zranić uczuć dziecka. Rozwiązywanie konfliktów dotyczyło zarówno relacji z dzieckiem, jak i relacji rodziców oraz dzieci biologicznych.
Ostatnie, piąte spotkanie, nawiązało do tematyki uwalniania dziecka od grania ról. Uczestnicy starali się zrozumieć mechanizmy wpisywania dzieci w różne role, a przede wszystkim rolę dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. Dzięki ćwiczeniom i zadaniom w grupach rodzice dowiedzieli się, w jaki sposób uwolnić dziecko od grania roli ofiary przemocy. Ostatnia część zajęć została poświęcona ewaluacji całego cyklu warsztatów.
Czwartek 29 czerwca był ostatnim dniem warsztatów wyjazdowych zorganizowanych dla rodzin zastępczych z terenu powiatu śremskiego. Był to czas pracy, przemyśleń, wcielania w życie nowych nawyków, ale i czas odpoczynku z rodziną i integracji z innymi rodzinami zastępczymi. Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie przygotowała dla wszystkich uczestników pożegnalną atrakcję w postaci rejsu po jeziorze Mikorzyńskim. Rodzice wraz z dziećmi mogli na sam koniec spędzić razem czas podziwiając walory przyrodnicze położone przy Półwiosku Starym. W przyszłym roku planowane są kolejne warsztaty i mamy nadzieję, że odbędą się z takim samym entuzjazmem, jak te, o których mówimy już „w czasie przeszłym”.