Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż prowadzi bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. To małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: „Wychowywać to kochać i wymagać”. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.
Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Standardy:
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Warsztaty adresowane są do dorosłych.

Realizacja:

 • 40 godzin dydaktycznych
 • liczebność grupy – 10-12 (max.) osób;
 • metoda pracy – warsztatowa;
 • Tematyka zajęć:
  Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
  wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  aktywne, wspierające słuchanie,
  motywowanie dziecka do współdziałania,
  modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  konstruktywne rozwiązywanie konfliktów

 

ZAPRASZAMY!