Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, że od lutego 2022 r. kontynuowane będą grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i RDD. Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 lutego w siedzibie Centrum. Grupę prowadzą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Serdecznie zapraszamy.