Mówi się o nim „przypadłość geniuszy”, a także „ślepota społeczna”. To zaburzenie o podłożu neurologicznym. Jego przyczyny nie są do końca znane. Uważa się, że cierpieli na niego Albert Einstein i Wolfgang Amadeusz Mozart.

W ostatnich latach można zaobserwować wśród zarówno dzieci jak i dorosłych trudności w obszarze relacji międzyludzkich, komunikacji społecznej i interakcji sygnalizujące się powtarzalnością wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności.

W związku z brakiem rozumienia niepisanych zasad współżycia „Asy” często traktowane są jak dzieci zdrowe, ale „dziwaczne” lub „źle wychowane”, narażone są na ciągłe uwagi krytyczne oraz odrzucenie. Nierozumiane przez otoczenie, traktowane są jako celowo łamiące normy. Są karane za objawy, bo nie potrafią odczytywać wskazówek, takich jak postawa ciała, ton głosu, użyte słowa, przenośne znaczenia.

Zespół Aspergera to temat przewodni organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja” w Śremie Konferencji pn.

„W głowie ASA – życie z zespołem Aspergera”.

Poruszymy szczególnie istotną kwestię, jaką jest codzienność osób borykających się z Zespołem Aspergera, ze spektrum Autyzmu oraz wszelakich zaburzeń w obszarze relacji międzyludzkiej. Inspiracją do podjęcia tematu jest Julia Pastusiak, młoda autorka książki pt. „W GŁOWIE ASA. Moje życie z zespołem Aspergera!”, która opisała swoją codzienność
w byciu wyjątkowym Asem – nastolatką w spektrum, córką, siostrą, posiadaczką siostrzeńca, psa, kota, dwóch świnek morskich i zespołu Aspergera.

Konferencja adresowana jest do pedagogów, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, policjantów, kuratorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rodziców dzieci z zaburzeniami w obszarze relacji międzyludzkich.

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA W ZAŁĄCZONYM PLAKACIE ORAZ AGENDZIE SPOTKANIA