Jak wygląda wolontariat w PCPR?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie na bieżąco korzysta z pomocy wolontariuszy. Przez cały rok PCPR prowadzi wolontariat    w zakresie:      

  • pomocy przy zapewnianiu pieczy i wychowania dzieciom umieszczonym w Rodzinie Zastępczej lub Rodzinnym Domu Dziecka oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tych form opieki (np. pomoc w wyrównywaniu szans i braków rozwojowych u małoletnich, pomoc w nauce, organizacja oraz wspólne spędzanie czasu wolnego z wychowankiem),         
  • wsparciu przy organizacji imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez PCPR w Śremie na rzecz podopiecznych pieczy zastępczej,      
  • promocji wolontariatu i poszukiwania nowych wolontariuszy oraz kandydatów na rodziców zastępczych. 

Dołącz do nas – Czekamy na Ciebie!      
Interesuje Cię tematyka organizacji systemu pieczy zastępczej? Jesteś gotów do pracy dziećmi i młodzieżą przebywającą w rodzinie zastępczej na terenie powiatu śremskiego? Masz łatwość w kontakcie z innymi ludźmi?         


Zostań wolontariuszem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie


3 kroki do wolontariatu w PCPR   
1) wyślij wypełniony Formularz dla wolontariusza wraz z CV na adres: pcpr@pcpr.srem.pl
2) jeśli Twoja aplikacja będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom, zaprosimy Cię na spotkanie do siedziby PCPR w Śremie przy            ul. Dutkiewicza 5,
3) gdy rozmowa przebiegnie pomyślnie, a Ty zdecydujesz się zostać Wolontariuszem, podpiszemy porozumienie o wolontariacie           i staniesz się jednym z nas!

Przeczytaj zanim wyślesz aplikację        
Wolontariat odbywa się wyłącznie w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej na terenie powiatu śremskiego obejmującego swym zasięgiem gminy: Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Brodnicę.
Centrum zapewnia zwrot kosztów przejazdu komunikacją zbiorową z miejsca zamieszkania wolontariusza do miejsca wykonywania świadczeń wolontariackich.

Zapewniamy szkolenie wstępne dla wolontariuszy, wprowadzenie do rodziny zastępczej przez pracownika PCPR oraz umowę            o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych.

W trakcie działania w wolontariacie PCPR zapewniamy wsparcie i opiekę pedagoga, psychologa, a także pracownika socjalnego, którzy pomogą w rozwiązywaniu sytuacji trudnych oraz podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej, nie mniej jednak niż 1,5h tygodniowo.

Zapraszamy do kontaktu:            
Anna Ginter, młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 61 28 30 373
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,
ul. Dutkiewicza 5, parter, pok. 4,
e-mail: pcpr@pcpr.srem.pl

KARTA PRAKTYKI WOLONTARIUSZY

Karta Wolontariusza

POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH