POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia.

Więcej informacja dotyczących Projektu:

na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – link do strony

lub telefonicznie i e-mail z Panią Patrycją Królak Oddział Wielkopolski PFRON

tel.: 505 449 767,  e-mail: pkrolak@pfron.org.pl