Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2023 r. (poz. 8912) zostało opublikowane Ogłoszenie Starosty Śremskiego w sprawie  możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Śremie na kadencję 2023-2027.

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Śremie.

Zakres zadań oraz działalności Rady:  https://pcprsrem.pl/dzial-do-spraw-osob-niepelnosprawnych/powiatowa-spoleczna-rada-do-spraw-osob-niepelnosprawnych/

Pisemne zgłoszenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji/jednostki należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5 (Kancelaria, pokój nr 5, parter).

Termin dokonywania zgłoszeń upływa 24 października 2023 r.

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  w Śremie nastąpi w terminie do 20 listopada 2023 r.

Link do ogłoszenia Starosty Śremskiego w Dzienniku Urzędowym:

https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/8912/