Wiosną 2021 roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie przygotowali projekt zagospodarowania skweru znajdującego się przed Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Po zaakceptowaniu projektu przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie przystąpili do realizacji.

Pierwszy etap obejmował oczyszczenie i uporządkowanie placu.

Drugi etap to nasadzenie nowej roślinności.

Na koniec przygotowanie i zamontowanie płotka oraz osadzenia wykonanych przez uczestników Warsztatu domków dla owadów i tabliczki informacyjnej.

Ostateczny wygląd

Za zaangażowanie, ciężką pracę w przygotowanie i wykonanie skweru uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie i ich terapeutom oraz uczestnikom Centrum Integracji Społecznej działającego przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem serdecznie DZIEKUJEMY.