Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie zaprasza przedstawicieli instytucji, fundacji i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu śremskiego do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym możliwości pozyskiwania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Spotkanie poprowadzone będzie przez pracowników Działu do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych – Agnieszkę Oleszak – Baczyńską oraz Agnieszkę Kuźniak . W pierwszej części spotkania omówione zostaną zasady przyjmowania, rozpatrywania i wypełniania wniosków na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz zasady składania wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny. Uczestnicy spotkania uzyskają informację o możliwości elektronicznego składania wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON. W dalszej części spotkania przekażemy Państwu informacje na temat możliwości ubiegania się w 2022 r. o środki na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w sali Klubu Relax, ul. Chłapowskiego 3 w Śremie. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Centrum Pani Agnieszka Oleszak- Baczyńska, tel. 61 28 30 373