Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w 2022 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r. to:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F I G Programu przyjmowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie od 1 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022 r., natomiast wnioski obszarów A i E przyjmowane są w trybie ciągłym przez oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych właściwego dla miejsca realizacji projektu.

Wszelkie informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl poniżej link do strony  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

oraz pod numerem telefonu:

Obszar A i E – tel. 61 66 64 622 (Oddział Wielkopolski PFRON)

Obszar B, C, D, F i G – tel. 61 66 64 604  (Oddział Wielkopolski PFRON) lub 61 28 30 373 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie)