W ramach programu „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie powstał Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna Przystań”.

Pokój zapewnia komfortowe warunki pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy oraz innymi osobami uwikłanymi w mechanizm doznawania krzywdzenia ze strony najbliższych. Jest to miejsce, w którym rodzina odbudowująca relacje może poczuć się swobodnie, bezpiecznie i komfortowo.

„Błękitna Przystań” składa się z dwóch pomieszczeń: Pokoju Przyjaznego Dziecku oraz pokoju technicznego przeznaczonego dla specjalistów pracujących z rodziną. Pokój Przyjazny Dziecku jest wyposażony w infrastrukturę dostosowaną do potrzeb dzieci oraz narzędzia techniczne umożliwiające specjaliście obserwację przebiegu spotkania i pracę z rodziną.

Projekt Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna Przystań” otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość całkowita projektu 56.240,00 zł

Powiat Śremski otrzymał dofinansowanie w wysokości 39.350,00 zł

Wkład własny 16.890,00 zł

Więcej informacji oraz Regulamin funkcjonowaniu pokoju w zakładce: Przemoc w rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna Przystań”
Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna Przystań”
Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna Przystań”
Pokój Przyjazny Dziecku „Błękitna Przystań”
Pokój techniczny przy Pokoju Przyjaznym Dziecku „Błękitna Przystań”