Fundacja Vis Maior zaprasza wszystkie osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na wzrok na szkolenie z zakresu orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego oraz gotowania.

Szkolenie odbywać się będzie w Warszawie, planowana data szkolenia to 12-18 luty 2023 r.

Szkolenie oferuje naukę w następujących obszarach: trening orientacji przestrzennej i mobilności, trening bezwzrokowego gotowania oraz wykonywania czynności dnia codziennego, udział w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.

Ponad to Fundacja Vis Maior zaprasza do zgłaszania się na szkolenie w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie: https://fundacjavismaior.pl/?p=2771