Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie badań psychologicznych rodzin zastępczych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym do sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Gabinet psychologiczny, Joanna Wojciechowska. Wykonawca zaproponował następujące warunki realizacji zamówienia:

Cena brutto sporządzenia 1 opinii: 250,00 zł.

Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

Z poważaniem
Karolina Gałuszka
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie