Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych, najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę MARBLEE, Sylwia Góral. Wykonawca zaproponował następujące warunki realizacji zamówienia:

Cena brutto 1 godziny usługi: 50,00 zł/godz.

Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

Z poważaniem

Karolina Gałuszka

kierownik

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie