Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację poradnictwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej, najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Gabinet psychologiczny, Katarzyna Adamarek. Wykonawca zaproponował następujące warunki realizacji zamówienia:

Cena brutto 1 godziny usługi: 120,00 zł/godz.

Dziękujemy wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

Z poważaniem
Karolina Gałuszka
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie