Informujemy, iż na terenie powiatu śremskiego funkcjonują punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Aktualny ich harmonogram działań opublikowany został pod adresem:

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47062/cms/szablony/5922/pliki/punkty_npo_npp_od_stycznia_2023.pdf

a także w ulotce [pobierz ulotkę]

Dodatkowo w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Śremskiego zamieszczono aktualną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu śremskiego – link do strony:

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47062/cms/szablony/6091/pliki/lista_jednostek_poradnictwa_+_punkty__styczen_2023.pdf

Jednocześnie informuję, że w 2023r. na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Informator na temat Nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego [pobierz]