Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, iż od 1 marca 2023 r. uruchomiony został nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” na 2023 r. finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach Programu osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania dofinansowania do:

  • Zakupu oprzyrządowania samochodu
  • Uzyskania prawa jazdy
  • Zakupu komputerów, oprogramowania, urządzeń brajlowskich oraz szkoleń w zakresie obsługi zakupionego w ramach Programu sprzętu
  • Zakupu wózków o napędzie elektrycznym lub części zamiennych do wózków
  • Zakup protez kończyn górnych i dolnych oraz części zamiennych do zakupionych w ramach Programu protez
  • Dofinansowanie kosztów ponoszonych w przypadku pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu lub objętego innego typu opieką
  • Dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej, policealnej, kolegium oraz osób mających otwarty przewód doktorski

Wnioski składamy przez Internet w dedykowanym Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

Przypominamy, iż w celu złożenia wniosku osoba musi posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Jak w prosty sposób założyć profil zaufany przedstawia film instruktażowy: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html