Od 1 grudnia 2021 r. wznowiło swoją działalność Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego. W ramach projektu oferowane jest całodobowe, profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami.

Centrum Wsparcia to 24-godzinne, bezpłatne centrum, udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie-specjaliści, gotowi wysłuchać i pomóc w różnorodnych kryzysowych sytuacjach.

W Centrum Wsparcia, są także dostępni specjaliści: psychiatra, prawnik, seksuolog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny i asystent zdrowia. Szczegółowy grafik zawierający godziny dyżurów specjalistów dostępny na stronie: https://centrumwsparcia.pl

Zadanie zaplanowane jest na okres 5 lat, realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 i finansowane przez Ministra Zdrowia.