Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:
Moduł I – od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Moduł II:
•    (dla roku akademickiego 2021/2022) – od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
•    (dla roku akademickiego 2022/2023) – do 10 października 2022 r.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany mają możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl

Przypominamy, że w 2022 r. elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane. W przypadku Modułu I jest to dodatkowe 10 punktów w ocenie merytorycznej wniosku. Natomiast w Module II jest to jednorazowe zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla osób, które wniosek w systemie SOW składają po raz pierwszy.

Wnioski o dofinansowanie Modułu I i Modułu II można również składać w wersji papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie przy ul. Dutkiewicza 5, parter – Biuro Obsługi Klienta. Druki wniosków będą dostępne pod adresem: www.pcpr.srem.pl oraz w systemie SOW.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz dokumentem Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku”, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl