Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie informuje, że na dzień 17 grudnia 2020 r. posiada wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej dla dorosłych obojga płci, przewlekle somatycznie chorych. 


Dom Pomocy Społecznej w Psarskim
ul. Owocowa 8, 63-100 Psarskie
tel. (61) 28 34 481
e-mail: biuro@dpspsarskie.srem.info
Miesięczny koszt utrzymania w roku 2020 wynosi: 4.142,46 zł miesięcznie
wolnych miejsc: 15

Dom Pomocy Społecznej w Śremie
ul. Farna 16, 63-100 Śrem
tel. (61) 28 30 369
e-mail: dps@dps-srem.pl
Miesięczny koszt utrzymania w roku 2020 wynosi: 4.114,28 zł miesięcznie
wolnych miejsc: 3