Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w związku z prowadzonymi pracami  nad  Powiatową Strategią  Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2021 – 2025  informuje, iż w linku poniżej artykułu  została umieszczona ankieta badająca opinie mieszkańców Powiatu Śremskiego na temat występujących w Powiecie problemów społecznych. Strategia jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowanej na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszego Powiatu.

Strategia oprócz funkcji wyznaczenia kierunków polityki społecznej naszego regionu  jest również  dokumentem niezbędnym do ubiegania się o środki pomocowe pochodzące  z funduszy zewnętrznych. Ankieta ma charakter anonimowy, a wszystkie informacje z niej zebrane będą analizowane wyłącznie statystycznie.

Ankiety można wypełniać  do dnia 28 grudnia 2020r.